โรงแรม Copter Chill Resort ที่พัก กลางหุบเขา

9.5  

เลือกวันที่ต้องการ


บริการสำหรับวันที่ : 2021-07-25

สไตล์ลอฟ เตียงเดี่ยว Loft Room
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

1000 ฿800


สไตล์ลอฟท์ เตียงคู่ Loft Twin Room
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

1000 ฿800


สไตล์ลอฟริมสระ Loft Pool Room
สามารถเพิ่ม Option เสริมได้

2500 ฿2000